Drobečková navigace

Úvod > Blog > Podstata recyklace

Podstata recyklaceDobrý den milí čtenáři,

dnes bych Vás rád vzal na stručný přehled o našich recyklátech, kterými se naše firma zabývá.

Nejprve si pojďme připomenout, proč je pro nás otázka recyklace a následné třídění na různé druhy recyklátů, tak důležité. Je to z hlediska následného využití starého a nepotřebného materiálu, který se nachází například ve formě starých objektů určených k demolici, starších nebo už jinak nevyužívaných staveb, pozemků, atd…. Hlavním cílem, proč jsme se rozhodli zabývat vrácením starého materiálů zpět do oběhu stavebnictví je otázka k udržitelnosti životního prostředí a vztah k našemu prostředí, kde žijeme a máme tu čest být, a to je s úctou k naší matce zemi!

V celém procesu recyklace jednoznačně platí, že kvalita recyklátů a efektivnost celého procesu je přímo úměrná kvalitě demoličních prací, resp. třídění materiálů z demolice přímo v místě jejich vzniku.
Recyklací se tak rozumí nejenom zdrobňování, třídění a separace stavebních sutí a odpadů, ale také postupy, vedoucí k přímému znovu využití celých stavebních prvků a dílců.
Při běžných demoličních pracích se ukázalo zcela nezbytné (z hlediska dalšího využití stavební sutě) provádět důsledné třídění. Je jednoznačně prokázáno, že třídění již na stavbě je mnohem účinnější a také levnější. Je to dáno zejména tím, že při demolici lze snadněji oddělit od minerální sutě veškeré cizorodé materiály – zejména dřevo, plasty, dehtové lepenky, kovy apod., než je to možné z netříděné sutě, která může vzniknout při nešetrné celkové demolici.

 

Ukázalo se jako účelné, klást při třídění během demoličních prací důraz zejména na:

 • oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných, například staré střešní krytiny ve formě azbestu.

  • oddělení cizo

  • ky

  • rodých materiálů od minerálních sutí určených k recyklaci (zejména dřeva, lepenky, sádrokartonů, plastů, kovů, atd.). S tím souvisí vytvoření třídícího logistického systému, kdy jsou tyto materiály separovány do různých skupin, co se týká materiálu a následné frakce.

 

Zejména by měly být odděleny tyto materiály:

  • kovy
   organické materiály – zejména použité dřevo
   některé minerální lát

 •  – kamenivo, maltoviny

 • další (zejména nebezpečné) odpady – nátěrové hmoty, azbesty, apod.

 

Roztřídění minerální sutě alespoň na tyto druhy:

 • cihelná stavební suť

 • betonová suť

 • živičné sutě (asfalt)

 • výkopová zemina

 

Metody úpravy stavebních odpadů

 

Technologie použitá při zpracovávání stavebních odpadů, má zásadní vliv na kvalitu produkovaných recyklátů. Je přirozené, že tato kvalita je ovlivněna nejenom samotnou technologií, ale i organizací práce a celkovým logistickým systémem chodu recyklačního zařízení, včetně skladového hospodářství, dopravních cest apod.
Z hlediska získání kvalitního recyklátu se za poslední roky v domácích podmínkách ustálila všeobecně uznávaná a používaná konfigurace, orientačně naznačená blokovým schématem.

sys_media_191.jpg

Je přirozené, že existují a úspěšně se provozují i recyklační zařízení, vybočující z tohoto ustáleného schématu, nicméně je zcela jednoznačné, že až na výjimečné případy není výroba kvalitních recyklovaných materiálů myslitelná bez tří základních technologických operací na obrázku uvedených – předtřídění – drcení – následné třídění. Tímto způsobem jsme schopni postavit třídicí linku přímo v místě průběhu demoličních nebo recyklačních prací a snížit tak náklady zákazníka na minimum.

 

Velice si vážím toho, že jste dočetli až na samotný konec tohoto článku, kde jsme se Vám snažili přiblížit naši hlavní náplň práce.

S úctou k Vám, tým Recyklace Přeštice s.r.o.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů