Drobečková navigace

Úvod > Recyklace odpadu > Ceník - příjem odpadů

Ceník - příjem odpadů

                                                                                                                                                                                                                  Cena za tunu

Kód odpadu Název bez DPH s DPH
17 01 01 Beton 159 192,39
17 01 02 Cihly 329 398,09
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 329 398,09
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 329 398,09
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických výrobků s více jak 50% porobetonu 450 544
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu 550 665,5
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 299 361,79
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 650 786,5
17 01 01 Železobeton 350 423,5
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady , SDK apod. 2500 3025
17 05 08 Štěrk ze želizničního svršku neuvedený pod č. 170507 170604 199 240,79
17 01 07 Stavební suť s nežádoucí příměsí  2500 3025
20 02 02 Zemina a kameny 650

786,5