Drobečková navigace

Úvod > Recyklace odpadu > Ceník - příjem odpadů

Ceník - příjem odpadů

 

Kód odpadu Název bez DPH s DPH
17 01 01 Beton 149 180,3
17 01 02 Cihly 299 361,8
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 299 361,8
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 319 386
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických výrobků s více jak 50% porobetonu 419 507
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu 499 603,8
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 249 301,3
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 399 482,8
17 01 01 Železobeton 299 361,8
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady , SDK apod. 2500 3025
17 05 08 Štěrk ze želizničního svršku neuvedený pod č. 170507 170604 149 180,3
17 01 07 Stavební suť s nežádoucí příměsí  2500 3025
20 02 02 Zemina a kameny 299 361,8