Drobečková navigace

Úvod > Demoliční práce > Demolice stavby

Demolice stavby

Demolice stavby - projekt

Pokud uvažujete o demolici objektu, jako první je nutné nechat vypracovat projekt na odstranění stavby. V projektu se řeší mimo jiné postup bouracích prací a nakládání s odpady. Veškeré odpady musí být předány způsobilé firmě. V dnešní době je nejvýhodnější stavební odpad recyklovat. Naše firma má veškeré povolení s nakládáním s odpady a máme vlastní recyklační centrum, proto dokážeme demolici stavby provést od A do Z a to velmi ekonomicky.

Velmi často se na starých stavbách vyskytují střešní krytiny z azbestu, v tomto případě se jedná o nebezpečný odpad. Postup odstranění a likvidace tohoto odpadu má svá pravidla, ke kterým se musí vyjádřit příslušná hygienická stanice. Na nebezpečné odpady kategorie ,,N‘‘ musí mít opět firma zvláštní povolení.

demolice stavbydemolice stavby 2demolice stavby 3demolice stavby 4

Demolice stavby -  stavební úřad

S hotovým projektem se žádá o odstranění stavby na příslušném stavebním úřadě, který se k celé události vyjádří a dá stanovisko.

Demolice stavby - cenová nabídka

Na základě projektu nebo výkresů od objektu a osobní prohlídky vám vypracujeme cenovou nabídku na demolici stavby.

Cena demolice stavby obsahuje:

  • vyklizení a odstrojení stavby
  • bourací práce
  • likvidace nebo recyklace stavebních odpadů
  • likvidace ostatních odpadů např: komunální odpad, směsný demoliční odpad, izolace, dřevo, sklo, plasty atd.
  • doprava techniky a odvoz odpadů na recyklaci nebo skládku
  • terénní úpravy po demolici

Demolice stavby - vlastní demolice

Demolice stavby probíhá tak, že se napřed objekt vyklidí od ostatních odpadů, které jsou tříděny dle druhu do přistavených kontejnerů. Dále se odstrojí okna, dveře, podlahy, střešní krytina, krov a veškeré další vybavení dokud nezůstane pouze zdivo. Takto připravený objekt může demoliční bagr postupně rozebrat a opět třídit stavební odpad na cihly, betony, kamen a dřevo. V rámci ušetření nákladů může být stavební odpad recyklován přímo na místě a použít ho pro další výstavbu. Zde se můžeme bavit o úspoře až 40% z celkové demolice. Pokud se na místě po zbouraném objektu nebude nic stavět, srovnáme terén dovezenou tříděnou zeminou.

Máte zájem o demolici stavby? Kontaktujte nás

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů